Cvičení pro předškoláky

kontakt: Věra Ditrichová
tel.: 608 982 119
e-mail: verajurinova@seznam.cz

Cvičení: Děti předškolního věku (4-6 let) (PD)

PONDĚLÍ     16:30 - 17:30  - malá tělocvična

V oddíle dětí předškolního věku postupně a nenásilnou formou zvyšujeme nároky na všestranný pohyb dětí.
Zdokonalujeme u dětí přirozená cvičení. Mezi tyto patří chůze, běh, lezení, plazení, házení a chytání.
Stejně jako u skupiny rodičů a dětí využíváme částečně při cvičení říkadla.
    Základem všech sportů je gymnastika. A i tu dětem hravou formou přibližujeme.
Naše děti připravujeme na župní soutěž všestrannosti dětí předškolního věku, kterou pořádá Župní náčelnictvo sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy.
Náplní těchto závodů je gymnastický trojboj a soutěž v lehké atletice.
Ke konci školního roku pořádáme  "Soutěžní cvičební hodinu". Děti předškolního věku v gymnastickém trojboji.
Používáme stejné sestavy jako na župních závodech. Letos se naše soutěž sestává z přeskoku míče, akrobacii na koberci a sestavě na lavečce.

Olga Skulová
cvičitelka rodičů a dětí a
dětí předškolního věku