In memoriam

Když po atentátu na R. Heydricha nastalo hromadné zatýkání nejlepších synů a dcer českého národa, byla také zatčena řada činovníků sokolské župy a olomouckého Sokola. Celkem bylo z olomoucké jednoty zatčeno 101 členů, z nichž popraveno a v koncentračních táborech zemřelo 37 bratří a sester, a to:

 1. Adler Otakar, nar. 9. 4. 1892, ředitel Anglobanky v Olomouci, místopředseda atl. odboru jednoty, umučen v Osvětimi, neznámo kdy.
 2. Čapák Rudolf, nar. 1. 4. 1901, policejní úředník, popraven dne 31. 8. 1944 ve Vratislavi.
 3. Čech Jan, nar. 30. 6. 1899, tajemník, zemřel v Dachau 11. 6. 1942.
 4. Donnebaum Bedřich, nar. 16. 8. 1911, zub. technik, umučen v Osvětimi.
 5. Grác Jaroslav, nar. 7. 4. 1905, celní úředník, zemřel 28. 2. 1945 v Gleině.
 6. Hajda Čeněk, nar. 26. 6. 1892, plukovník, zemřel 5. 2. 1944 ve Wehlheidenu.
 7. Hándl Václav, nar. 13. 9. 1892, úředník Legiobanky, župní sokolský pokladník, zemřel 5. 3. 1942 v Osvětimi.
 8. Holomucký Miroslav, nar. 17. 10. 1911, poručík letectva, sokolský atlet. závodník, umučen 22. 12. 1941 v Mauthausenu.
 9. Janeček Václav, nar. 24. 9. 1918, právník, umučen v Girssenu.
 10. Janíček Otakar, nar. 17. 2. 1900, úředník Pragobanky, zastřelen 25. 7. 1942 v Brně.
 11. Klein Artur, narozený 30. 5. 1988, velkoobchodník, umučen 30. 8. 1940 v Mauthausenu.
 12. Kořínek Josef, JUDr., nar. 31. 8. 1898, vrchní mag. rada, zemřel 9. 5. 1942 v Osvětimi.
 13. Kovalčík Milan, nar. 14. 5. 1897, městský úředník, zemřel 18. 4. 1942 v Mauthausenu.
 14. Kravák František, generál pěchoty, místostarosta jednoty, popraven v Berlíně r. 1942.
 15. Krbeček Antonín, městský úředník, zemřel dne 10. 9. 1942 v Osvětimi.
 16. Kříž Zdeněk, nar. 17. 3. 1898, úředník ČSD, popraven 3. 5. 1945 v Olomoci - Lazcích.
 17. Látal Antonín, nar. 17. 8. 1892, inspektor ČSD, redaktor sokolského časopisu "Náš směr", vzdělavatel jednoty, vedoucí II. odd. mužů, popraven 7. 5. 1942 v Mauthausenu.
 18. Ing. Luža Vojtěch, generál pěchoty, zastřelen jako velitel partyzánů.
 19. Lužný Metoděj, nar. 1895, knihkupec, zemřel 27. 3. 1942 v Mauthausenu.
 20. Mrázková Antonie, úřednice, zemřela 9. 11. 1942 v Osvětimi.
 21. Nedvěd Josef, nar. 26. 2. 1903, bankovní úředník, župní hudební referent, zemřel dne 23. 3. 1943 v Osvětimi.
 22. Paleta František, student, popraven v Brně.
 23. Ing. Rompart František, nar. 17. 11. 1877, ředitel reálky v. v., bývalý župní starosta a místostarosta jednoty, zemřel 27. 12. 1941 v Mauthausenu.
 24. Rozsypal Alois, nar. 1894, stolář, župní místonáčelník, zemřel v Osvětimi 15. 2. 1942.
 25. Skokánek Jan, nar. 9. 4. 1900, štábní kapitán, zemřel ve Vratislavi 22. 4. 1944.
 26. JUDr. Smrčka Otakar, nar. 1. 9. 1897, advokát, starosta olomoucké župy, popraven ve Vratislavi 12. 3. 1943.
 27. Šindýlek Josef, tesařský mistr, nar. 16. 8. 1888, zastřelen v Brně 3. 7. 1942.
 28. Šípková Jana, profesorka, zemřela po návratu z koncentračního tábora.
 29. Švec Josef, poručík, jednatel jednoty, zastřelen 12. 6. 1942 v Brně.
 30. Švecová Marie, choť poručíka, popravena 12. 6. 1942 V Brně.
 31. Unger Jan, nar. 15. 4. 1886, ředitel nemoc. pojišťovny, župní tiskový referent, zemřel 18. 2. 1942 v Osvětimi.
 32. Vidimský Viktor, nar. 13. 9. 1886, spolumajitel Elektrosy, zemřel 10.2. 1945 v Budyšíně.
 33. Všetička Bohuslav, divizní generál, předseda jezdeckého odboru jednoty, zastřelen v Berlíně v r. 1942.
 34. Wiltsch Arnold, úředník Čedoku, umučen v Osvětimi.
 35. Žondra František, nar. 2. 1. 1892, ředitel záložny, zemřel po návratu z vězení dne 28. 1. 1943.
 36. Zatloukal Vladimír, nar. 16. 12. 1925, dělník, popraven 16. 3. 1945 v Brně.
 37. Ždímal Václav, nar. 29. 6. 1890, brig. generál, popraven 2. 9. 1942 v Berlíně.

Čerpáno z brožury 75 let "Sokola" v Olomouci, rok vydání 1946