Cvičení pro rodiče s dětmi

Cvičení pro rodiče s dětmi

Oddíl určen pro děti od 2 do 4 let, cvičí s rodičem. Náplní je přirozená cvičení, hudebně pohybová výchova, akrobacie, hry, jemná motorika, logopedie. Oddíl je zařazen do odboru všestrannosti, kde je kladen důraz na všestranný rozvoj jedince. Cvičení je vhodné pro děti s odchylkou od vývojové normy, zdravotním omezením.

Cvičení pro předškoláky

Cvičení pro předškoláky

Oddíl určen pro děti od 4 do 6 let, cvičí samostatně s cvičitelem. Náplní je atletika, gymnastika, hry, zdokonalování nabytých dovedností. Oddíl je zařazen do odboru všestrannosti, kde je kladen důraz na všestranný rozvoj jedince. Cvičení je vhodné pro děti s odchylkou od vývojové normy, zdravotním omezením.

Cvičení zdravotní skupiny, muži a ženy

Oddíl pro zdravotně postižené

Cvičení je zaměřeno na posílení svalů a pohybového aparátu spojených s nemocemi páteře + posílení celého těla. Do oddílu mohou být přijímáni zájemci od 18 let do seniorského věku.

Cvičení pro seniory - věrná garda

Cvičení pro seniory - věrná garda

Team Gym

TeamGym

TeamGym je moderní gymnastickou disciplínou, využívající prvků sportovní gymnastiky a akrobacie. Pohybová skladba obsahuje gymnastické prvky (např. skoky, piruety, obraty), rovnovážné a silové prvky (např. stoje na rukou, přednosy) a akrobatické prvky (např. kotouly, přemety, salta), TeamGym je možné navštěvovat od 6 let.