Cvičení pro rodiče s dětmi

Cvičení pro rodiče s dětmi

Oddíl určen pro děti od 2 do 4 let, cvičí s rodičem. Náplní je přirozená cvičení, hudebně pohybová výchova, akrobacie, hry, jemná motorika, logopedie. Oddíl je zařazen do odboru všestrannosti, kde je kladen důraz na všestranný rozvoj jedince. Cvičení je vhodné pro děti s odchylkou od vývojové normy, zdravotním omezením.

Cvičení pro předškoláky

Cvičení pro předškoláky

Oddíl určen pro děti od 4 do 6 let, cvičí samostatně s cvičitelem. Náplní je atletika, gymnastika, hry, zdokonalování nabytých dovedností. Oddíl je zařazen do odboru všestrannosti, kde je kladen důraz na všestranný rozvoj jedince. Cvičení je vhodné pro děti s odchylkou od vývojové normy, zdravotním omezením.

Cvičení zdravotní skupiny, muži a ženy

Oddíl pro zdravotně postižené

Cvičení je zaměřeno na posílení svalů a pohybového aparátu spojených s nemocemi páteře + posílení celého těla. Do oddílu mohou být přijímáni zájemci od 18 let do seniorského věku.

Cvičení pro seniory - věrná garda

Cvičení pro seniory - věrná garda

Cvičení veteráni - volejbal

Oddíl volejbalu „Veteráni“

Z anglického volleyball: "volley" [volej] = přímé odehrání míče, aniž by se dotkl země, a "ball" = míč; (česky též odbíjená) je týmový míčový sport, ve kterém se dvě družstva (standardně po 6 hráčích) na obdélníkovém hřišti rozpůleném sítí snaží odehrát míč na soupeřovu polovinu tak, aby ho soupeř nezpracoval a míč se dotkl země. Oddíl je určen pro zájemce starší 18 let.

Team Gym

TeamGym

TeamGym je moderní gymnastickou disciplínou, využívající prvků sportovní gymnastiky a akrobacie. Pohybová skladba obsahuje gymnastické prvky (např. skoky, piruety, obraty), rovnovážné a silové prvky (např. stoje na rukou, přednosy) a akrobatické prvky (např. kotouly, přemety, salta), TeamGym je možné navštěvovat od 6 let.