Cvičení pro rodiče s dětmi

Cvičení pro rodiče s dětmi

Oddíl určen pro děti od 2 do 4 let, cvičí s rodičem. Náplní je přirozená cvičení, hudebně pohybová výchova, akrobacie, hry, jemná motorika, logopedie. Oddíl je zařazen do odboru všestrannosti, kde je kladen důraz na všestranný rozvoj jedince. Cvičení je vhodné pro děti s odchylkou od vývojové normy, zdravotním omezením.

Nepřijímáme děti, které koušou, škrábou, apod. Děti, které přestaly z jakéhokoliv důvodu chodit, se mohou kdykoliv vrátit. Přednost mají již přihlášení členové.

Termíny cvičení (2x týdně):
Pondělí: 16,30 - 18,00 hod.
Čtvrtek: 16,30 - 18,00 hod. (dohromady s cvičení pro předškoláky)

Vedoucí cvičení:
Věra Dittrichová
Olga Skulová