Cvičení pro předškoláky

Cvičení pro předškoláky

Oddíl určen pro děti od 4 do 6 let, cvičí samostatně s cvičitelem. Náplní je atletika, gymnastika, hry, zdokonalování nabytých dovedností. Oddíl je zařazen do odboru všestrannosti, kde je kladen důraz na všestranný rozvoj jedince. Cvičení je vhodné pro děti s odchylkou od vývojové normy, zdravotním omezením.

Nepřijímáme děti, které koušou, škrábou, apod. Nepřijímáme nové děti starší 4 a půl roku. Děti, které přestaly z jakéhokoliv důvodu chodit, se mohou kdykoliv vrátit. Přednost mají již přihlášení členové.

Termíny cvičení (2x týdně):
Pondělí: 16,30 - 18,00 hod.
Čtvrtek: 16,30 - 18,00 hod. (dohromady s cvičení pro rodiče s dětmi)

Vedoucí cvičení:
Věra Dittrichová
Olga Skulová