VH 2024

Valná hromada T.J. Sokol Olomouc se koná 4.4. 2024 od 17.00hod. v budově sokolovny.

XVII. všesokolkský slet

S tebou mě baví svět
 
Skladba pro všechny věkové  kategorie. Nacvičovat může kdokoliv, i nečlen sokola. 
Dospělí (15+), žáci, děti  2-5 let). Vhodné pro rodiny i jednotlivce. Všichni jsou vítáni a najdou své uplatnění.
 
Předvedení během května a června na oblastních sletech ve Chválkovicích, Litovli a dalších dle domluvy a krajském sletu v Přerově. Pro zájemce na Všesokolksém sletu v Praze 30. 6. - 5. 7. 2024.
 
Nacvičovat budeme v Sokolovně na Tř. 17. Listopadu (u Šantovky) některou sobotu v říjnu a listopadu a po novém roce dle domluvy v intervalu co 6 týdnů.
 
K nácviku je možno se připojit kdykoliv během roku. 
 
 
 
S tebou mě baví svět
 
Skladba pro všechny věkové  kategorie. Nacvičovat může kdokoliv, i nečlen sokola. 
Dospělí (15+), žáci, děti  2-5 let). Vhodné pro rodiny i jednotlivce. Všichni jsou vítáni a najdou své uplatnění.
 
Předvedení během května a června na oblastních sletech ve Chválkovicích, Litovli a dalších dle domluvy a krajském sletu v Přerově. Pro zájemce na Všesokolksém sletu v Praze 30. 6. - 5. 7. 2024.
 
Nacvičovat budeme v Sokolovně na Tř. 17. Listopadu (u Šantovky) některou sobotu v říjnu a listopadu a po novém roce dle domluvy v intervalu co 6 týdnů.
 
K nácviku je možno se připojit kdykoliv během roku. 
 

Děkujeme statutárnímu městu Olomouc

Děkujeme statutárnímu městu Olomouc za podporu naší činnosti poskytnutím financí z dotačního titulu na částečné krytí potřeb pro zajištění letního tábora pro děti a mládež v roce 2023 .

Závěrečná zpráva

 

Letní tábor T.J. Sokola Olomouc 2023

Letního tábora se od 30.7. do 10.8. 2023 ve stanové základně v Doloplazích u Olomouce zúčastnilo 27 dětí a 10 dospělých. Polovina dětí byla z naší jednoty, se kterými pracujeme po celý kalendářní rok a tábor je v podstatě takové vyvrcholení naší práce. Dobrovolní cvičitelé naší jednoty připravili pro účastníky tábora pestrý program. Děti se naučí jak se chovat v přírodě, jak rozdělat oheň, zvládnou i práci s mapou a buzolou, naučit se vždy nový uzel je pro děti také samozřejmostí. Kromě těchto tábornických dovedností se starší účastníci snaží pomáhat těm mladším, a tak jim zpříjemnit pobyt v novém prostředí.

Letošní tábor byl pro všechny zúčastněné trochu více náročný, protože počasí nám vůbec nepřálo, téměř celou dobu nám bohužel pršelo,ale ani takové počasí se na náladě dětí vůbec neprojevilo. Domů odjížděli všichni moc spokojení a zpětná vazba od rodičů je také super. Pro tento dobrý pocit má naše dobrovolná práce stále smysl.

Díky dotaci, kterou jsme na konání tábora T.J. Sokola Olomouc obdrželi od statutárního města Olomouce, jsme mohli dětem pořídit dostatek pomůcek k různým hrám a činnostem. Část peněz jsme uvolnili i ke zpestření jídelníčku, dostatek ovoce a zeleniny, kvalitní pitný režim a v neposlední řadě i na závěrečné odměňování jednotlivých účastníků tábora. Tímto bych chtěla velice poděkovat za přidělenou dotaci.

Za T.J. Sokol Olomouc

náčelnice jednoty a hlavní vedoucí letního stanového tábora

Blanka Planičková

R.I.P.

Dovolte nám sdělit smutnou zprávu, že v roce 2021 naše sokolské řady opustili tito členové: 

br. Vilém Klega dlouholetý člen TJ, také bývalý starosta v 90-tých letech, posléze  vzdělavatel jednoty a župy a dlouholetý člen výboru jednoty, br.Vojtěch Smolák ,dlouholetý předseda oddílu zápasu a člen výboru jednoty

ses. Helena Červinková  dlouholetá členka revizní komise.

Do zápasnického nebe odešel také dlouholetý sportovec a propagátor zápasu Hubert Brumar. 

Čest jejich památce.

Fit Sokol Olomouc

Provozní doba:

PO - PÁ: 13,00 - 21,00 hod.

Ceník:

Studenti a členové sokola:
Jednorázový vstup: 70 Kč
Měsíční permanentka: 680 Kč

Ostatní:
Jednorázový vstup: 80 Kč
Měsíční permanentka: 780 Kč