Děkujeme statutárnímu městu Olomouc

Děkujeme statutárnímu městu Olomouc za podporu naší činnosti poskytnutím financí z dotačního titulu na částečné krytí potřeb pro zajištění letního tábora pro děti a mládež v roce 2023 .

Závěrečná zpráva

 

Letní tábor T.J. Sokola Olomouc 2023

Letního tábora se od 30.7. do 10.8. 2023 ve stanové základně v Doloplazích u Olomouce zúčastnilo 27 dětí a 10 dospělých. Polovina dětí byla z naší jednoty, se kterými pracujeme po celý kalendářní rok a tábor je v podstatě takové vyvrcholení naší práce. Dobrovolní cvičitelé naší jednoty připravili pro účastníky tábora pestrý program. Děti se naučí jak se chovat v přírodě, jak rozdělat oheň, zvládnou i práci s mapou a buzolou, naučit se vždy nový uzel je pro děti také samozřejmostí. Kromě těchto tábornických dovedností se starší účastníci snaží pomáhat těm mladším, a tak jim zpříjemnit pobyt v novém prostředí.

Letošní tábor byl pro všechny zúčastněné trochu více náročný, protože počasí nám vůbec nepřálo, téměř celou dobu nám bohužel pršelo,ale ani takové počasí se na náladě dětí vůbec neprojevilo. Domů odjížděli všichni moc spokojení a zpětná vazba od rodičů je také super. Pro tento dobrý pocit má naše dobrovolná práce stále smysl.

Díky dotaci, kterou jsme na konání tábora T.J. Sokola Olomouc obdrželi od statutárního města Olomouce, jsme mohli dětem pořídit dostatek pomůcek k různým hrám a činnostem. Část peněz jsme uvolnili i ke zpestření jídelníčku, dostatek ovoce a zeleniny, kvalitní pitný režim a v neposlední řadě i na závěrečné odměňování jednotlivých účastníků tábora. Tímto bych chtěla velice poděkovat za přidělenou dotaci.

Za T.J. Sokol Olomouc

náčelnice jednoty a hlavní vedoucí letního stanového tábora

Blanka Planičková